2019-2020 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU İLANI

Başvuru Tarihleri: 01 Mart – 15 Mart 2019

Başvuru Yeri:       Farabi Değişim Programı Ofisi

Başvuru Şartları : Genel not ortalama

Önlisans ve lisans öğrencileri için-2,00/4,00

Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri için 2,5/4,00

Gerekli Belgeler:

1-Aday Öğrenci Başvuru Form (2 Adet)

2-Onaylı Transkript (2 Adet)

3-SGK Aylık prim ve hizmet belgesi ( Kamu veya özel teşebbüste çalışıp/çalışmadığını gösteren belge)

4-Çalışma Bildirim Dilekçesi

5-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

NOT:Belgeler Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

Başvuru Evrakları Tıp Fakültesi Öğrenci İşlerine Teslim Edilecektir.